Oavsett vad ett företag har för inriktning eller storlek är det avgörande för en fungerande drift att man har en bra telelösning. Det ska gå enkelt och smidigt att kommunicera både med medarbetare internt och med personer utanför verksamheten. Företagets behov är vad som får styra vilka val av telelösningar som kan vara intressanta, men utgångspunkten