Vi bombarderas med nyheter om det rådande världsläget. Inte konstigt egentligen i och med att vi aldrig har upplevt något liknande i modern tid – det så kallade coronaviruset har ställt allting på ända. Många går även igenom en tid av osäkerhet och stress just nu eftersom man inte vet vad framtiden har i sitt sköte.