Skolan är viktig och alla barn har rätt till en bra utbildning. Då blir det också senare lättare att navigera genom livet. I Sverige har man rätt att själv välja skola till sitt barn och det är en möjlighet som man bör ta tillvara. Som förälder och målsman vet man också vilka särskilda behov barnet