Har du lysrörsbelysning hemma? Lysrör kan verkligen lysa upp ett rum, men de är inte alltid helt oproblematiska. Den gamla sortens lysrör innehåller kvicksilver som är ett miljöfarligt ämne. Det går att återvinna kvicksilvret i lamporna, men då är det viktigt att lysrören hanteras rätt.  Det kan också vara en fara för hälsan om ett