Det fanns en sociolog vid namn George Herbert Mead, död 1931, som hade en intressant teori om vad han kallade “den generaliserande andre”. Kort sagt gick teorin ut på att “den generaliserande andre” var samhällets samlade normer och förväntningar på roller och beteenden, någonting som vi alla konfronteras med tids nog. I någon utsträckning antar