förskola

“Den generaliserande andre” på förskolan i Östermalm

“Den generaliserande andre” på förskolan i Östermalm

Det fanns en sociolog vid namn George Herbert Mead, död 1931, som hade en intressant teori om vad han kallade “den generaliserande andre”. Kort sagt gick teorin ut på att “den generaliserande andre” var samhällets samlade normer och förväntningar på roller och beteenden, någonting som vi alla konfronteras med tids nog. I någon utsträckning antar vi alla rollen av “den generaliserande andre” när vi kommer ut i samhället.  

Det kanske främsta exemplet på när vi möter “den generaliserande andre” är när vi börjar förskolan. Innan dess har vi bara fått ta del av vår familjs sociala kontext, men när vi börjar förskolan ställs allt detta på sin spets. 

I förskolan möter barnen nya barn som konfronterar oss med nya erfarenhet, nytt språk, nya rutiner och andra sätt att vara. Ur ett sociologiskt perspektiv är det mycket intressant att följa barnets väg in i förskolan och vad som händer ur socialpsykologisk aspekt där och då. 

 

Viktig introduktion till samhället

Det här innebär också att det ställs stora krav på förskolor att barnens möte med samhället blir en bra upplevelse för barnet. I regel går det såklart väldigt bra. Barnet får kompisar i förskolan och får lära sig massor av nyttiga saker som det kommer ta med sig ända upp i vuxen ålder. Det är en hälsosam introduktion i samhället, skolan och livet i stort. Rent socialt har förskolan en obeskrivligt stor betydelse för barnet.  

 

 

Som förälder blir det därför en delikat fråga att bestämma sig var barnet ska gå i förskolan. I och med det fria skolvalet finns det en hel del att välja bland. För vissa förskolor måste du stå i kö ganska länge, så det är värt att börja kolla upp med god framförhållning redan när barnet ligger i mammas mage. Kanske kan en förskola i Östermalm vara ett förslag? Läs mer här: https://www.crocodill.se/crocodill/extern/.