För att en byggnad ska kunna vara så brandsäker som möjligt så krävs bland annat bra materialval och ett säkerhetstänk som genomsyrar hela projektet. I en byggnad där det finns flera bostäder är det viktigt att en brand får så svårt som möjligt att spridas vidare genom fastigheten, både när det handlar om eldslågor och