brand

Detaljer som kan göra en byggnad extra motståndskraftig mot brand

Detaljer som kan göra en byggnad extra motståndskraftig mot brand

editorial

För att en byggnad ska kunna vara så brandsäker som möjligt så krävs bland annat bra materialval och ett säkerhetstänk som genomsyrar hela projektet. I en byggnad där det finns flera bostäder är det viktigt att en brand får så svårt som möjligt att spridas vidare genom fastigheten, både när det handlar om eldslågor och giftig brandrök. Därför ska en byggnad delas in i olika brandceller (oftast är en lägenhet en brandcell när det handlar om flerfamiljshus).

Brandtätning stoppar brand från att spridas fritt i byggnaden

Dessa brandceller förhindrar en brand från att enkelt kunna spridas vidare genom byggnaden, detta kräver dock att varje brandcell är tät och välisolerad något som bland annat uppnås med bra brandtätning. Brandtätningar är något som skyddar mot lågor, hetta och rök. För det är inte bara lågorna som måste stoppas, brandröken är minst lika farlig och den kan spridas genom minsta lilla hål eller springa.

brand

Därför kan en ordentligt gjord brandtätning rädda liv, samtidigt som den också minskar risken för stora materiella skador. Det materiella är såklart något sekundärt eftersom det i första hand handlar om att människor ska kunna vara säkra, men rent ekonomisk så blir det billigare att se till att brandtätningen är gjord som den ska jämfört med att behöva renovera efter en eldsvåda eller rökskador.

Olika säkra lösningar för att hindra en brand från att orsaka stor skada

Sewatek är ett företag med lång erfarenhet, vilket har gjort dem till experter inom passivt brandskydd. De har ett bra sortiment av produkter som de själva tillverkar samt förmedlingsprodukter som kompletterar deras urval av produkter inom genomföringar och brandtätning.

Sewatek kan därmed tillgodose de flesta behov gällande avskiljande genomföringar för byggnader. Alla Sewateks produkter är noggrant undersökta och godkända. Läs mer om Sewateks produkter och vad som krävs för att göra en byggnad brandsäker på https://sewatek.se/.