VVS konsulter

VVS konsulter för bättre ventilation, värme och sanitet

VVS konsulter för bättre ventilation, värme och sanitet

editorial

VVS konsulter jobbar mest inom byggindustrin. Här behövs det kompetent folk som kan styra upp allt som gäller värme, ventilation och sanitet i ett hus. Innan man myntade begreppet VVS kunde man höra benämningar som rörmokare, men de hade då bara hand om en av VVS-delarna. 

Det första stora V man ser i ordet VVS konsulter syftar till värme. För att värma ett hus använder man sig av speciellt utformade värmekällor. Det är ofta en värmepump där man hämtar energi från jorden, solen eller luften. Det kan vara en värmepanna som man eldar med pellets, ved eller olja. 


Litet lexikon för de andra begreppen i VVS

Ventilation innefattar ett begrepp som har med frånluft att göra. Det är den luft som cirkulerar runt mellan tilluft och uteluft. Avluft är den luft som lämnar byggnaden utan att cirkulera i ett värmesystem. Uteluft är den luft som hämtas utifrån. Tilluft är luften som sprids i lokalerna. 

Sanitet omfattar inte bara avloppssystemet från toaletter. Det handlar lika mycket om tillförsel av rent vatten. I första hand tänker man kanske på spillvatten och kranvatten. Men det gäller även allt som kan beskrivas som gaser och vätskor. Viktigt att det är rent och en bra miljö att vistas i.

 

VVS konsulter

 

VVS i ett historiskt perspektiv

Det har funnits komplicerade lösningar på hur man ska försörja ett hem eller en byggnad med värme sedan lång tid tillbaka. Historiskt sett kom den första riktigt skarpa vändningen till i romarriket. De började då använda sig av akvedukter. Ett helt nytt system för att förbättra sin vattentillförsel. 

Det var först under 1800-talet som det blev ett mer inrutat begrepp att syssla med både värme och kylning, vatten och avlopp vilket numera benämns sanitet, ventilation och rör. I samband med industrialismens inträde lossnade det alltså ordentligt. VVS blev då ett levande begrepp.