Korrekt uppvärmning med värmeservice

En värmepump sänker energikostnaden rejält och är ett bra sätt att värma upp bostaden på. Men för att värmepumpen ska klara att leverera den värme som behövs måste den också servas och kalibreras med jämna mellanrum. Ungefär vartannat till vart tredje år ska man helst låta ett företag specialiserat på värmeservice kontrollera värmeanläggningen. Här är

Glasslipning för att uppnå ett bra resultat

Glas har blivit väldigt populärt att inreda med. Förut såg man mest glas i vanliga fönsterrutor, förutom dricksglas och andra bruksföremål. Idag har glaset verkligen slagit sig in som en naturlig del i arkitektur och inredning.  I många moderna byggnader och hus ser man mer och mer av glasets framgång. Det kan vara glaspartier som