psykolog

Överlevande och stolta människor

Överlevande och stolta människor

Vi människor är komplicerade. Vi är överlevare och stolta varelser. Någonstans längs vägen på vår mänskliga resa genom historien har det blivit viktigt för många av oss att ge sken av att vara starka och inte visa oss sårbara. För en del människor kan det ta sig uttryck som att vi inte ber om hjälp, håller saker för oss själva eller med alla medel försöker lösa alla våra problem på egen hand. I somliga fall kan det få förödande konsekvenser för våra liv utan att vi kanske tänker på det. Vid händelser som utlöst sorg eller trauma kan man ha stor nytta av att träffa och prata med en psykolog för att bearbeta händelserna för att kunna gå vidare.

Ärr kan läka 

När vi utsätts för någonting; om det är svek, sårade känslor, förluster eller någonting annat, är det inte fel att säga att det bildas ärr i vår hjärna. Ärr som behöver hjälp med att läka. På samma sätt som att ett rivsår eller skavsår inte läker framgångsrikt om vi inte behandlar det är det samma sak med de ärr som bildas i vår hjärna som en konsekvens av att vi utsätts för någonting som skapar starka reaktioner i vår kropp.

 Hjälp till självhjälp 

Många människor förstår att de behöver hjälp av en professionell aktör för att läka såren och kunna leva ett så funktionellt liv som möjligt. De träffar då en psykolog och går antingen i psykoterapi eller kognitiv beteendeterapi, även kallat KBT. Bor du i Skåne finns det exempelvis många program i KBT i malmö att välja mellan. Att söka hjälp är inte att förringa din stolthet. Tvärtom. Det är en möjlighet för dig att få ut så mycket som möjligt ur ditt livs potential och kunna vara så rättvis som möjligt mot både dig själv och människorna i din närhet.