Författare: patrick pettersson

Byt ut dina gamla lysrör till LED lysrör

Har du lysrörsbelysning hemma? Lysrör kan verkligen lysa upp ett rum, men de är inte alltid helt oproblematiska. Den gamla sortens lysrör innehåller kvicksilver som är ett miljöfarligt ämne. Det går att återvinna kvicksilvret i lamporna, men då är det viktigt att lysrören hanteras rätt.  Det kan också vara en fara för hälsan om ett

Med entresol mot högre höjder

Din lagerhantering kommer bokstavligt talat att lyfta när du installerar entresol. Det betyder att du inne i din befintliga lagerbyggnad gör en extra våning, en metallkonstruktion med golv, räcken och trappa upp. Du får dubbelt så stor lageryta och kan gå och vistas där uppe. Man kan ha en hissanordning och man kan ha ett

Kompetent tandläkare i Järfälla

En tandläkare är som en läkare som är specialist på tänder i stället för på kroppen. Den är utbildad inom allt som har med tandvård och munsjukdomar att göra. För att bibehålla en bra hälsa och upptäcka sjukdomar i tid är det viktigt att gå till tandläkaren regelbundet. Förutom att upptäcka tandgnissling eller hål i

Naturligt eller industriellt?

Det har sedan länge funnits en stor polemik om vare sig det är bäst att bota sjukdomar med kemiskt framförd medicin eller naturbaserade sådan? Industriell medicin har räddat många liv, det går ej att neka. Antibiotika är ett bra exempel på en sådan oumbärlig medicin. Innan penicillinet fanns kunde man lätt dö av en förkylning.

Överlevande och stolta människor

Vi människor är komplicerade. Vi är överlevare och stolta varelser. Någonstans längs vägen på vår mänskliga resa genom historien har det blivit viktigt för många av oss att ge sken av att vara starka och inte visa oss sårbara. För en del människor kan det ta sig uttryck som att vi inte ber om hjälp,

Bergspräckning – en sprängning i mindre skala

Har du någon gång funderat över skillnaden mellan bergsprängning och bergspräckning? Två likartade ord med två olika, om än snarlika, betydelser. Enkelt förklarat är skillnaden mellan en sprängning och spräckning omfattningen av skadan. Ja, den uppsåtligt åstadkomna skadan på berget eller stenen. Sprängningen är den större varianten, stor och omfattande. Spräckningen är den mindre varianten,