byggmoduler

Med byggmoduler får du extra lokaler

Med byggmoduler får du extra lokaler

editorial

En för trång lokal eller avsaknad av en lokal förekommer ganska ofta. Det finns många orsaker till lokalbrist och ibland är det snabba puckar som gäller. En tillfällig lokal kan behövas omgående vid till exempel en brand i en byggnad. Andra tillfällen då det kan behövas en eller fler lokaler är vid reparationer, ombyggnad eller då ett företag växer snabbt och personalstyrkan utökas.

En väldigt bra lösning när du behöver en tillfällig lokal är att använda flyttbara moduler, som snabbt sätts upp på plats där du vill ha din lokal. En sådan modul kan individanpassas och hyras på kort eller lång sikt. När lokalen inte längre behövs så tas den enkelt bort igen, en snabb och smidig lösning helt enkelt.

 

byggmoduler

 

Det går att skapa nästan vilken lokal som helst med byggmoduler

Om du önskar att hyra byggmoduler eller vill veta mer om dem så kan du besöka exempelvis: http://www.pcsmodulsystem.se/moduler/byggmoduler-tillverkning/. Där finns det tillfälliga och flyttbara moduler att hyra för alla tillfällen. Det kan vara en lokal till skola, förskola, kontor eller inom vård- och omsorg. Det går även att få en lokal som är anpassad för boende så användningsområdena är många.

Dessa användbara portabla moduler anpassas efter vad de ska användas till och det finns många fiffiga lösningar på inredningsdetaljer. Modulerna kan även sättas ovanpå varandra, om det är nödvändigt då det inte finns så stor markyta att tillgå.

Modulerna kan användas som skolpaviljonger. När elevantalet är stort kanske de befintliga lokalerna inte räcker till och då är det en bra idé att använda flyttbara byggmoduler. Det är viktigt med en god skolmiljö och för att få det måste lokalerna i skolan vara tillfredsställande. När en skolpaviljong sätts upp är den noga planerad innan gällande antal klassrum, personalrum och övriga utrymmen. Skolans rektor, lärare och elever får vara med i planeringen.