En för trång lokal eller avsaknad av en lokal förekommer ganska ofta. Det finns många orsaker till lokalbrist och ibland är det snabba puckar som gäller. En tillfällig lokal kan behövas omgående vid till exempel en brand i en byggnad. Andra tillfällen då det kan behövas en eller fler lokaler är vid reparationer, ombyggnad eller