Licenssvetsning

Konstruktioner som bär svensk industri

Konstruktioner som bär svensk industri

Med smarta stålkonstruktioner kan ett lagerutrymme effektiviseras, infrastrukturen i en packningskedja förbättras och nya våningar skapas i en företagslokal eller industrilokal som har högt i tak. Allt som krävs är goda idéer och kunniga samarbetspartners. Med gedigen svetsning och kunskap om både hållbarhet och regler kring byggnadsteknik och tillverkningsindustri kan både stora och små företag få hjälp att skapa ett effektivare och lönsammare produktionsflöde. För den som letar stålkonstruktioner i Jönköping bör hen titta in hos CSSAB eller Certs Svets i Sverige. Där finns möjligheten att få hjälp när det är dags att hitta stålkonstruktioner som kan utveckla och förbättra svensk industri.

 

Vad behövs för en lyckad stålkonstruktion?

Stål är ett byggnadsmaterial med många fördelar och få nackdelar. Genom historien har kunskapen om metallen utvecklats, men ända sedan den industriella revolutionen startade har stål används i bärande konstruktioner av byggnadsverk. Ett känt exempel är Empire State Building i New York som är ett tidigt exempel på storskalig byggstålskonstruktion. Stålet och byggnadsstålets fördelar är hållfastheten som konkurrerat ut både trä och armerad betong. Livslängden gör dessutom byggnaden ekonomisk. Stål kan även ses som miljövänligt eftersom materialet går att demontera och återvinna. Miljöbelastningen sker vid tillverkningen, men sett över en hel livscykel är stålet jämförelsevis skonsamt.

 

 

Förhandla aldrig bort kvalitet vid svetsning

Välj alltid en samarbetspartner som kan erbjuda licensierad svetsning. Utan en hållbar och korrekt svetsning är risken för sprickor, läckage och andra komplikationer som äventyrar säkerheten alldeles för stor. Licensierad svetsning innebär att de svetsare som arbetar med uppdraget har all kunskap som krävs och arbetar enligt gällande ISO-standard. Deras arbete har testats både i svetsteknik och i hållfasthet för att kunna behålla sin certifiering. Vissa företag har också en person som är ansvarig för att alla svetsar som görs kontrolleras och godkänns. Det är den allra bästa försäkringen för att skapa en säker framtida arbetsmiljö.