Bergsprängning

Bergspräckning – en sprängning i mindre skala

Bergspräckning – en sprängning i mindre skala

Har du någon gång funderat över skillnaden mellan bergsprängning och bergspräckning? Två likartade ord med två olika, om än snarlika, betydelser. Enkelt förklarat är skillnaden mellan en sprängning och spräckning omfattningen av skadan. Ja, den uppsåtligt åstadkomna skadan på berget eller stenen. Sprängningen är den större varianten, stor och omfattande. Spräckningen är den mindre varianten, liten och begränsad. Syftet är dock detsamma. Vid vissa platser och tillfällen är en omfattande sprängning inte ett alternativ, varför man väljer att spräcka istället. Det gäller till exempel i tätbebyggda städer och nära känsliga byggnader. Bergspräckning har nämligen inte samma påverkan på omgivningen som bergsprängningar.

 

Viktigt att anlita seriösa företag

Huruvida hänsyn tas till omkringliggande miljöer säger en hel del om det anlitade företagets professionalitet. Innan arbetet påbörjas görs en riskbedömning där sprängämne, storlek och omfattning ska avgöras utifrån olika faktorer. Att störa så lite som möjligt är en självklarhet för de bergarbetare som tar sitt yrke på allvar. Ett företag som ägnar sig åt Bergspräckning i Stockholm och som arbetar tyst och säkert är detta företag som har sin bas i Gnesta. När man tittar efter företag som ska utföra den här typen av arbeten är det också självklart att de ska inneha de certifikat och sprängkort som krävs.

 

Spräckning är tystare än sprängning

Som tidigare nämnt görs i regel en besiktning av närliggande miljöer vid den här typen av arbeten för att minimera risken för att påverka känsliga byggnader med mera. Det behövs dock inte vid bergspräckning, eftersom det där inte finns någon risk för skador på omgivningen. Om du har sten eller berg på den tomt där du har tänkt bygga ditt hus är det troligt att det blir tal om en spräckning om du vill bli av med det. Kom då ihåg att alltid anlita en fackman som du har förtroende för.