skicka paket utomlands

Skicka paket utomlands

Skicka paket utomlands

Vid en del tillfällen då man ska skicka paket utomlands skickar man med sjöfrakt. Andra gånger med flyg, tåg eller buss. Möjligheterna för att skicka paket är i det närmaste oändliga och det krävs en hel del logistik för att detta ska rulla på smidigt och fungera.

En viktig uppgift för att all logistik ska fungera har trafikledarna. Deras uppgift är att optimera flödet av allt gods, både det som ska skickas inrikes och det som ska skickas utomlands. En trafikledare ser till så att all kommunikation fungerar mellan chaufförer, transportörer, kunderna och de olika avdelningarna som är involverade i fraktprocessen, som en sorts koordinator för all logistik. De är även till viss del ansvariga för det administrativa arbetet och kontakten med kunderna. Att vara trafikledare innebär stort ansvar och passar den som är van vid att ha flera projekt i gång samtidigt. En känsla för logistik och att ha lätt för att lösa problem är också viktigt för att kunna fungera i rollen som trafikledare.

Många som jobbar med att skicka paket utomlands eller inrikes arbetar med själva förflyttningen av paketen. Dock krävs det som sagt mycket logistik kring det hela och därför arbetar många med den administrativa delen av att skicka paket. Att jobba som administratör på en exportavdelning där paket skickas utomlands innebär ett stort ansvar och en känsla för noggrannhet. Det krävs även en förmåga att kunna kommunicera bra på engelska och gärna andra språk också för att underlätta kommunikationen när paket ska skickas utomlands.

Kunskaper om hur paket hanteras i tullen är också viktigt att ha för att kunna svara på frågor från kunder om hur det går till.

Det är alltså många olika yrkesgrupper inblandade när det ska skickas post över världen, vilket skapar enormt många jobb för människor, och underlättar för många yrkesgrupper som skickar paket.