pumpservice - pumpar Borås

Pumpservice bokad i Borås

Pumpservice bokad i Borås

Om du har bokat en pumpservice i Borås kan du luta dig tillbaka och veta att du gjort något riktigt bra. För service av dina pumpar inom tillverkning eller industri är till och med mer viktigt än service av din bil. Går din bil sönder så kanske du får ta bussen eller samåka med din partner. Men om pumpen i produktionslinjen går sönder så kan det kosta hundratusentals kronor innan den är igång igen.

För att inte tala om all den skada som kan ha skett på övrig utrustning, material med mera under tiden som stilleståndet varat. Därför bör du även ha ett serviceavtal med ett riktigt bra företag inom pumpservice. Det kan vara det företag som också har sålt samt installerat pumparna. Eller så kan det vara ett företag som samarbetar med pumptillverkaren, och som är experter på den typen av pumpar som du använder dig av på företaget.  

 

 

Återkommande reparationer och byten

En service är till för att du ska få en ökad livslängd på det som du servar. Men det är även en åtgärd som man gör för att kunna upptäcka slitage och skador i tid, innan de förvärrats och orsakat andra skador. På grund av det, kan du kanske klara dig länge innan du behöver utföra några reparationer. Men det är ingen garanti att det inte kan ske ändå. Pumpar, precis som allt annat, är påverkade av såväl yttre som inre faktorer.

Det innebär att det kan ske en skada på grund av en felinställning, personal som hanterar pumpen fel, eller något som kommer in i pumpen och orsakar skada. Men det kan även vara att du har använt pumpen under längre perioder än vad servicen egentligen räknar med. Kanske har ni startat med ett kvällsskift eller arbete på helger? Då måste ni även ändra tiden som går mellan servicetillfällena.