LPG gasol

LPG gasol är rent bränsle som ger ren kraft

LPG gasol är rent bränsle som ger ren kraft

Bränsle är något som både privatpersoner och företag är beroende av. Det handlar om allt från att kunna transportera sig och producera produkter till att laga mat och hålla värmen uppe. Oavsett vad man behöver bränslet till så kan det vara klokt att välja det bästa för varje ändamål. Ett bränsle som är väldigt användbart inom flera olika branscher (och även i hem) är gasol. 

Bra och smidigt att arbeta med

Gasol är enkelt och förutsägbart att arbeta med samt har många andra fördelar. Till exempel har gasol ett högt energiinnehåll och högt värmevärde, det förorenar inte mark eller grundvatten samt brinner rent utan att förorena luften. Jämfört med andra bränslen så har gasol har ett lågt koldioxidutsläpp och det härsknar inte heller i tanken eller flaskan. LPG (Liquefied Petroleum Gas) är i Sverige huvudsakligen baserad på propan. Det är en enkel och ren molekyl som inte skapar förorening av partiklar, sot, aska eller giftiga gaser. Den andra beståndsdelen är butan som likt propan också är en mycket enkel och ren molekyl, vilket innebär att man får ren kraft från rent bränsle.

Ett komplement till förnybar energi

LPG är en produkt som kan hjälpa till att dämpa klimatförändringarna. Det är därmed en energikälla som kan spela en viktig roll för framtiden. Genom att byta från traditionella bränslen till LPG-gasol kan man avsevärt minska världens koldioxidutsläpp. LPG används bland annat som ett komplement till förnybar energi. Använder man sig till exempel av vindkraft så är det praktiskt att använda LPG som reserv när det inte finns tillräckligt med vind för att generera den mängd energi som behövs.

Gasol för alla

Primagaz är ett företag som erbjuder gasol till både privatpersoner och företag. Man hittar flera olika storlekar på gasbehållare som passar beroende på vad man ska använda gasolen till. Primagaz har rikstäckande distribution och depåer över hela Sverige. Företag med avtal kan räkna med punktliga leveranser, flexibilitet och högkvalitativ LPG gasol.