Lasersvetsning

Lasersvetsning innebär perfekt svetsning

Lasersvetsning innebär perfekt svetsning

Lasersvetsning med en svets från exempelvis https://www.lasertechyag.se/tjanster/laser/lasersvetsning.html är ett mycket precist verktyg. Till skillnad mot vanliga svetsar som värmer upp stora ytor som även tar lång tid på sig att svalna, så har lasersvetsar mycket annorlunda egenskaper. Med hjälp av en laserstråle, som är mycket precis, sker det endast en uppvärmning av en mycket liten yta. Den ytan som behövs för att de två materialen ska fästas ihop. 

De som har börjar använda sig av lasersvetsen brukar inte vilja gå tillbaka till mer ålderstigna och klumpigare metoder. Sådant som TIG och MIG har börjat gå ur tiden. Speciellt när det rör sig som precisa arbeten där man eftersöker perfekta resultat.

 

Värmepåverkan och deformation

Ju större område som utsätts för svetsens värme desto mer material är det också som utsätts för riskerna som värmepåverkan innebär. Det kan vara allt ifrån en försvagning av materialet till att materialet deformeras. Förtjocknaden, böjningar och andra fel och brister kan uppstå som är svåra att korrigera. Lite som en ärrvävnad efter en operation.

Själva arbetet går också mycket snabbare eftersom det är mindre ytor som ska värmas upp och bearbetas. Det är en variabel som gör att man hinner utföra mycket mer arbete per dag. På det sättet kan man också motivera det lite högre priset på svetsen.  

 

 

Ämnen som går att fästa samman

Med svetsning kan man fästa samman alla typer av metaller. Vanligast är stål av något slag inom byggnation. Använder man sig av lasersvetsning så finns det också andra typer av svårare material som enkelt går att sammanfoga. Exempelvis aluminium och koppar.

Det går att fästa samman ämnen med tunna folier och det går att göra svetsfogar där ett vanligt svetsmunstycke inte når. Det är därför lätt att förstå att lasersvetsning anses vara den nya tidens svetsning. Fler och fler väljer denna nya teknik.