Värmeservice

Korrekt uppvärmning med värmeservice

Korrekt uppvärmning med värmeservice

En värmepump sänker energikostnaden rejält och är ett bra sätt att värma upp bostaden på. Men för att värmepumpen ska klara att leverera den värme som behövs måste den också servas och kalibreras med jämna mellanrum. Ungefär vartannat till vart tredje år ska man helst låta ett företag specialiserat på värmeservice kontrollera värmeanläggningen. Här är ett exempel på företag som erbjuder flera olika tjänster inom värmeservice; https://www.bengtssonab.se/vaermeservice.

Genom att sköta om, byta filter och lufta anläggningen emellanåt förlänger man också dess livslängd och man slipper jobbiga avbrott i värmeproduktionen. Avbrott kan få allvarliga konsekvenser om de sker vintertid och kan leda till sönderfrusna rör och kostsamma reparationskostnader. Med regelbunden värmeservice upptäcker man också problemen i tid och hinner byta ut slitna delar innan de går sönder. 

 

Även termostaterna är viktiga om man vill sänka sina energikostnader

En värmepump behöver ett vattenburet system med radiatorer för att kunna fördela värmen i huset. Även dessa kan behöva servas eller bytas ut för att energiförbrukningen inte ska bli onödigt hög. Har man dessutom moderna termostater uppnår man den bästa effekten. 

Ska man låta serva sin värmepump kan det vara läge att också låta värmeserviceföretaget kontrollera radiatorerna. Det händer också att det kommer luft i rören och som sedan hindrar värmen från att spridas. Ett företag specialiserat på värmeservice kan säkerställa att flödet fungerar som det ska.

 

 

Boka värmeservice i god tid 

Man kan serva sin värmepump vilken tid på året som helst, men bäst är kanske om man gör det innan det börjar bli kallt inför vintern. Men det gäller att vara ute i god tid då det kan vara många som vill se över sina värmesystem. Ta in kostnadsförslag från två olika värmeserviceföretag och jämför priser och vad som ingår. Skriv sedan ett ordentligt avtal med det valda företaget innan arbetet påbörjas.