invaliditetsintyg

Hur man får ett intyg om funktionshinder

Hur man får ett intyg om funktionshinder

editorial

Kolla om du uppfyller kraven

Ett invaliditetsintyg är ett viktigt dokument som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att utnyttja vissa förmåner. 

Följande är kraven för att få ett handikappintyg
– Den sökande ska vara bosatt i den stat där han/hon ansöker om intyget
– Sökanden ska vara över 18 år. Om sökanden är under 18 år kan hans/hennes förälder eller vårdnadshavare ansöka för hans/hennes räkning
– Den sökande ska ha ett giltigt ID-bevis,
– Den sökande bör ha ett nytt passfoto
– Den sökande ska ha ett läkarintyg från en registrerad läkare som beskriver arten och omfattningen av funktionshindret
– Om funktionshindret beror på en olycka ska sökanden lämna in relevanta handlingar som polisrapporter, försäkringshandlingar osv

image

Ansökningsprocessen

Anvisningar för att ansöka om ett intyg om funktionshinder
1) Närma dig samlingsförvaltningens eller subdivisionens magistratskontor i din stad eller ort och be om en ansökningsblankett för ett handikappintyg. Du kan också ladda ner blanketten från den officiella webbplatsen för din delstatsregering
2) Fyll i alla nödvändiga uppgifter i formuläret noggrant och läsbart. Se till att lämna korrekta uppgifter så att behandlingen av din ansökan inte försenas.
3) Skicka in styrkande handlingar tillsammans med den ifyllda ansökningsblanketten. Inkludera dokument som ditt ID-intyg, fotografier, läkarintyg, olycksrapporter (om tillämpligt) osv
4) När din ansökan har behandlats kommer du att kallas till en intervju med en expertpanel som kommer att bedöma om du är berättigad till ett handikappintyg
5) När panelen godkänt dig kommer du att få ett invaliditetsintyg som är giltigt i fem år. Du måste förnya ditt handikappintyg vart femte år genom att följa samma process som beskrivs ovan
6) Med ditt handikappintyg kan du utnyttja olika förmåner, t.ex. rabatter på biljettpriser i kollektivtrafiken, befrielse från inkomstskatt, reservering av statliga jobb osv. Du kan också få rabatter på biobiljetter och på nöjesparker!

Ett handikappintyg öppnar en värld av möjligheter och förmåner för personer med funktionsnedsättning. Om du eller någon du känner har ett funktionshinder, se till att ansöka om ett handikappintyg genom att följa den process som beskrivs ovan. Det är snabbt, enkelt och definitivt värt det! Tack för att du läste!