Bodelning

Guide till bodelning

Guide till bodelning

editorial

En bodelning kan ofta vara en komplicerad process där många faktorer spelar in. Det handlar inte bara om att dela upp enskilda tillhörigheter, utan mer om att finna rättvisa och balans i vad som en gång var gemensamt. Oavsett om du nyligen har blivit sambo, ska gifta dig eller genomgår en skilsmässa, så är det viktigt att vara kännedom om processen för bodelning.

Vad innebär en bodelning?

Bodelning är den rättsliga process där man delar upp de gemensamma tillgångarna när ett äktenskap eller samboskap upphör. Det kan vara allt från fastigheter och fordon till möbler och hushållsartiklar. Tanken med en bodelning är att varje person ska få ut sitt verkliga värde av det man gemensamt ägde. Processen kan vara komplicerad och det är ofta klokt att ta professionell hjälp för att undvika eventuella tvister och missförstånd.

Processen för bodelning

Först och främst bör du och din partner enas om att en bodelning ska ske. Ni behöver sedan göra en förteckning över alla gemensamma tillgångar och skulder. Denna förteckning ska vara så detaljerad som möjligt, inkludera allt från stora tillgångar som hus och bilar, till mindre tillhörigheter som möbler och hushållsartiklar. Så snart listan är klar bör ni börja värdera era tillgångar, detta kan göras antingen självständigt eller med hjälp av en värderingsexpert.

Efter värderingen börjar själva fördelningen. Enligt lagen ska bodelningen vara rättvis, vilket innebär att varje part har rätt till hälften av det totala värdet. Det är inte ovanligt att par har oenigheter under denna process, om värden på saker och hur dessa ska fördelas.

Bodelning

Bodelningsavtal

För att säkerställa att bodelningen genomförs på ett rättvist och juridiskt korrekt sätt kan det vara värt att upprätta ett bodelningsavtal. Ett sådant dokument kan bidra till att förenkla processen samt minimera risken för framtida konflikter. Om man själv inte känner sig säker på hur detta utförs, finns professionell hjälp att få.

Sammanfattningsvis kan bodelning vara en komplex process med många steg att tänka på. Det är därför alltid rekommenderat att ta hjälp av ett proffs, särskilt under mer komplexa scenarion.

Som tur är finns det juristbyråer, som Nordins Juristbyrå, som specialiserar sig på sådana ärenden. Juridik är ett svårt ämne, men det kan bli mycket lättare med lite hjälp. Dessutom vill du verkligen inte att det blir fel. Så om du behöver hjälp, råd eller bara vill att någon mer erfaren ska ta en titt på din situation, tveka inte att kontakta Nordins Juristbyrå och se vad de kan göra för dig.