Det har sedan länge funnits en stor polemik om vare sig det är bäst att bota sjukdomar med kemiskt framförd medicin eller naturbaserade sådan? Industriell medicin har räddat många liv, det går ej att neka. Antibiotika är ett bra exempel på en sådan oumbärlig medicin. Innan penicillinet fanns kunde man lätt dö av en förkylning.