Hur man får ett intyg om funktionshinder
Kolla om du uppfyller kraven Ett invaliditetsintyg är ett viktigt dokument som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att utnyttja vissa förmåner. Följande är kraven för att få ett handikappintyg - Den sökande ska vara bosatt i den stat där han/hon ansöker om intyget - Sökanden ska vara över 18 år. Om sökanden är under 18 år kan hans/hennes förälder eller vårdnadshavare ansöka för hans/hennes räkning - Den sökande ska ha ett gilt...